19:34 ICT Thứ năm, 21/06/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Mỹ Thuật

Sông quê (Sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Sông quê (Sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Tác phẩm: Sông quê (sơn dầu) Tác giả: Doãn Ngọc Báu

Ao trưa (sơn dầu của Trần Thị Hải Anh)

Ao trưa (sơn dầu của Trần Thị Hải Anh)

Tác phẩm: Ao trưa (sơn dầu) Tác giả: Trần Thị Hải Anh

Tranh phong cảnh 2 (Hoàng Đình Hùng)

Tranh phong cảnh 2 (Hoàng Đình Hùng)

Tác phẩm: Tranh phong cảnh 2 Họa sĩ: Hoàng Đình Hùng

Chiều quê (sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Chiều quê (sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Tác phẩm: Chiều quê (sơn dầu) Tác giả: Doãn Ngọc Báu

Bình yên (sơn dầu Trần Thị Hải Anh )

Bình yên (sơn dầu Trần Thị Hải Anh )

Tác phẩm: Bình yên (sơn dầu) Tác giả: Trần Thị Hải Anh

Tranh phong cảnh 1 (Hoàng Đình Hùng)

Tranh phong cảnh 1 (Hoàng Đình Hùng)

Tác phẩm: Tranh phong cảnh Họa sĩ: Hoàng Đình Hùng

Một thời để nhớ (Hồ Y)

Một thời để nhớ (Hồ Y)

Tác phẩm: Một thời để nhớ Họa sĩ Hồ Y

Tình quê (sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Tình quê (sơn dầu của Doãn Ngọc Báu)

Tác phẩm: Tình quê (sơn dầu) Tác giả: Doãn Ngọc Báu

Mẹ tôi (sơn dầu của Trần Thị Hải Anh))

Mẹ tôi (sơn dầu của Trần Thị Hải Anh))

Tác phẩm: Mẹ tôi (sơn dầu) Tác giả: Trần Thị Hải Anh

Vật kỷ niệm (Hồ Y)

Vật kỷ niệm (Hồ Y)

Vật kỷ niệm - Tranh của Hồ Y

Cội nguồn và thăng hoa (Vũ Xuân Dương)

Cội nguồn và thăng hoa (Vũ Xuân Dương)

Tác phẩm mỹ thuật: "Cội nguồn và thăng hoa" của Họa sĩ Vũ Xuân Dương

Bình minh (Đặng Văn Nam)

Bình minh (Đặng Văn Nam)

Tác phẩm mỹ thuật: "Bình minh" của Họa sĩ Đặng Văn Nam

Hoa mướp (Đỗ Thanh Liêm)

Hoa mướp (Đỗ Thanh Liêm)

Tác phẩm mỹ thuật: "Hoa mướp" của Đỗ Thanh Liêm

Chợ II (Trần Duy Phát)

Chợ II (Trần Duy Phát)

Tác phẩm mỹ thuật: "Chợ II" của Họa sĩ Trần Duy Phát

Cung đàn xanh (Hồ Y)

Cung đàn xanh (Hồ Y)

Tác phẩm mỹ thuật: "Cung đàn xanh" của Họa sĩ Hồ Y

Biển nhớ (Hoàng Văn Đồng)

Biển nhớ (Hoàng Văn Đồng)

Tác phẩm mỹ thuật: "Biển nhớ" của tác giả Hoàng Văn Đồng

Giai điệu (Đặng Khắc Thiềm)

Giai điệu (Đặng Khắc Thiềm)

Tác phẩm mỹ thuật: "Giai điệu" của Đặng Khắc Thiềm

Cứu biển (Trần Văn Thăng)

Cứu biển (Trần Văn Thăng)

Tác phẩm mỹ thuật: "Cứu biển" của Họa sĩ Trần Văn Thăng

Giấc mơ bay (Phạm Quyền)

Giấc mơ bay (Phạm Quyền)

Tác phẩm mỹ thuật: "Giấc mơ bay" của Họa sĩ Phạm Quyền

Tháng tám giỗ cha (Đặng Văn Nam)

Tháng tám giỗ cha (Đặng Văn Nam)

Tác phẩm mỹ thuật: "Tháng tám giỗ cha" của Họa sĩ Đặng Văn Nam


Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau